Dailės terapija ir psichologinė pagalba

Ligos, stresinės gyvenimo situacijos, slogios mintys net ir joms praėjus lieka mūsų kūne traumos ar kitu pavidalu. Likdamos galvoje jos toliau kelia problemas sveikatai, pasitikėjimui ir kokybiškam gyvenimui.
Siekiant išsivaduoti nuo užsisenėjusių minčių ir keliauti sveikimo link, atliekame sąmoningumo praktikas. Tam pasitelkiame meditaciją ir kvėpavimą ir mindfullness praktikas. Mindfulness yra meditacijos rūšis, kurios metu jūs sutelkiate dėmesį į intensyvų suvokimą apie tai, ką jaučiate šiuo metu ir jūsų emocijas, be aiškinimo ar sprendimo. Sąmoningumo praktika apima kvėpavimo metodus, vadovaujamus vaizdus ir kitas praktikas, skirtas atpalaiduoti kūną ir protą bei padėti sumažinti stresą.

Dailės terapija padeda per piešimą susipažinsi su savimi, atrakinti pasislėpusius klausimus ir juos sau atsakyti. Įvairių technikų pagalba stipriname psichinę sveikatą bei vidinę gerovę. Dailės terapijos tikslas – panaudoti kūrybinį procesą, siekiant padėti žmonėms tyrinėti saviraišką ir, tai darant, rasti naujų būdų įgyti asmeninę įžvalgą, ugdyti naujus išgyvenimo įgūdžius. Meno kūrimas ar vertinimas naudojamas siekiant padėti žmonėms tyrinėti emocijas, ugdyti savimonę, susidoroti su stresu, stiprinti savigarbą ir tobulinti socialinius įgūdžius.

Dailes terapija